Bureau

BOXXS i = interieur, inspiratie, ideeën, inzicht, identiteit, interactief.
BOXXS i laat zich typeren als interactief en flexibel, waarbij maatwerk de regel is. De gekozen werkwijze, de werkzaamheden, het stijltype en het te doorlopen traject worden volledig afgestemd op de opdrachtgever en het type interieuropdracht. Desondanks komt bij ieder project de pay-off van de naam BOXXS i sterk naar voren. De manier van werken heeft als doel een eigen identiteit voor een betreffend bouwwerk te creëren, passend bij de gebruiker. Door de dialoog aan te gaan , waarbij de ideeën en de ontwikkeling hiervan worden gestimuleerd door elkaars inzichten en inspiratie, gaat men voor het ultieme eindresultaat. Dit traject is interactief van aard, waarbij eenieder op zijn eigen manier bijdraagt aan het eindresultaat.

Het uitgangspunt hierbij is om in een vroeg stadium bij het ontwerpproces, van bijvoorbeeld een architect, betrokken te worden. Met een dergelijke insteek wordt een bouwwerk als geheel ontworpen, waardoor architectuur, interieur en landschap onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De essentie van een goed bouwwerk is immers meer dan enkel een juist praktisch en functioneel gebruik ervan. BOXXS i ziet zodoende het interieur niet als een opzichzelfstaand component, maar als een essentieel onderdeel van het grotere geheel.

Werkwijze

Allereerst heeft Boxxs i een intakegesprek met de opdrachtgever om elkaar (beter) te leren kennen en te horen wat het programma van eisen is. Hierna wordt er in overeenstemming een offerte gemaakt en worden de te nemen stappen uitgelegd.

Deze stappen worden onderverdeeld in 3 fases;
De ontwerpfase, definitieve fase en de uitvoeringsfase.

Ontwerpfase

In de ontwerpfase wordt er een eerste plan gemaakt, waarin het programma van eisen wordt vertaald en er een eerste indruk wordt gegeven aan de hand van een presentatieboekje met schetsen, fotomateriaal en eventueel te gebruiken materialen.

Lees verder >

Definitieve fase

Bij de definitieve fase wordt het gekozen ontwerp verder uitgewerkt en is er een mogelijkheid een 3d model te laten maken, die daaropvolgend kan worden omgezet naar fotorealistische beelden.

Lees verder >

Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase wordt het definitieve ontwerp zo uitgewerkt dat BOXXS i offertes kan gaan aanvragen voor meubels (eigen ontwerp of bestaand), verlichting, vloer- en wandbekleding en accessoires. Tevens is het mogelijk de inkoop en of de af styling aan BOXXS i over te laten.

Lees verder >

Medewerkers

Natasja Thomassen

Wijnand Thomassen

BOXXS i
  • Parmentierstraat 11
  • 3772 MS Barneveld
bel 06-23938529
mail naar interieur@boxxsi.nl
Projecten